Samarbetet kring bredband i Bollnäs/Ovanåker tar nya former

Bollnäs och Ovanåkers kommuner bildade 1998 det gemensamt ägda bolaget Helsinge Net AB. Syftet var att samordna resurser för att bygga IT-infrastruktur till företag och privatpersoner i regionen. Efter tretton framgångsrika år med kraftig expansion i båda kommunerna står vi idag inför nya utmaningar, där utbyggnaden av fiber till villor och flerfamiljshus är en viktig del. För att det arbetet ska bli effektivt behöver vårt samarbete nu ta nya former.

Fokus på lokal närvaro

Från och med 1:a januari 2012 går Helsinge Net Bollnäs samman med Bollnäs Energi AB och bildar den nya grenen Bredband. Helsinge Net Ovanåker fortsätter att jobba i Ovanåker under samma namn. Målet med uppdelningen är att vi ska kunna fokusera mer på lokal närvaro och service i de båda kommunerna.

För att hitta aktuell information om vad som händer i ditt stadsnät, kika in på:

be
hn